• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

   CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI

   HOÀNG TRƯỜNG

   "Thành Công Của Bạn Là Định Hướng Của Chúng Tôi"

  •  
   Trang chủ
  •  
   Ngôn ngữ

  Nhà máy TĂCN GreenFeed – Chi nhánh Hà Nam.

 • Nhà máy TĂCN GreenFeed – Chi nhánh Hà Nam.
  9/7/2020

  Phạm vi thi công:

  - Cung cấp, thi công hệ thống điện điều khiển và động lực.

  - Cung cấp, thi công hệ thống tủ điện MDB - MCC.

  - Thi công, lắp đặt hệ thống Thang-Máng-Cáp.